ให้เช่าเครื่องมือช่าง Network

บริษัท เน็ตเวิร์ค ทูล เรนทอล จำกัด ให้เช่าเครื่องมือช่างครบวงจร และ ให้บริการ Commissioning งาน Network Cable
สำหรับลูกค้า องค์กร เอกชนและภาครัฐ