รับเข้าหัว Fiber Optic (Fusion Splice Fiber Optic)

ให้เช่าเครื่อง Splice Fiber Optic

ปัจจุบันการเข้าหัวสายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)แบบฝนหัวเข้าด้วยมือไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากใช้เวลานาน และความแม่นยำในการเข้าน้อยมีโอกาศเสียมาก ดังนั้น จึงนิยมเข้าหัวโดยการใช้สายสำเร็จ (Pigtail) เชื่อมต่อโดยใช้เครื่อง Fusion Splice แทนซึ่งเมื่อก่อนการเข้าแบบ Splice สายนี้มีราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูงมาก แต่ปัจจุบันราคาต่ำลงไปมากแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่หรือผู้รับเหมาติดตั้งจึงหันมาใช้บริการเข้าหัวโดยเครื่อง Fusion Splicer ซึ่งมีความแม่นยำสูงและงานเสร็จได้เร็วขึ้น

ค่าบริการ รับเข้าหัว Fiber Optic ด้วยเครื่อง Fusion

จำนวน 1-50 Cores
ราคา 200 บาท/Cores

จำนวนไม่เกิน 100 Cores
ราคา 180 บาท/Cores

จำนวนไม่เกิน 500 Cores
ราคา 150 บาท/Cores

จำนวนไม่เกิน 1,000 Cores
ราคา 120 บาท/Cores

จำนวนที่มากกว่า 1,000 Cores ขึ้นไป ขอราคาพิเศษได้.

ราคาข้างต้นให้บริการทั้วประเทศ สำหรับต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางกิโลเมตร ละ 8 บาท(เดินทาง ไป-กลับ คิดตามระยะทางรวมที่วัดจาก google map) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ คืนละ 1500 บาท *** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า…

ค่าบริการขั้นต่ำ Minimum Service Charge 3,000บาท

สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

รับเข้าหัว Fiber Optic
Fiber Rack Mount
รับเข้าหัว Fiber Optic
Fiber Splice Tray
Fiber Pigtail
รับเข้าหัว Fiber Optic
Adapter Snal-In Plate