เครื่องวิเคราห์สาย Fiber Optic (OTDR)

ให้เช่าเครื่อง Splice Fiber Optic

ให้เช่า OTDR Multi-Mode และ Single-Mode

สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องทำสอบสาย Fiber แบบ OTDR เรามีบริการให้เช่าหลากหลายรุ่น รองรับการทดสอบสาย Multi-Mode และ Single-Mode เหมาะกับลูกค้าที่มีปริมาณงานมากๆ ต้องการความคล่องตัวในการทำงาน การเช่าเครื่องไปใช้เอง จะเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมาก เราให้เช่าพร้อมให้คำปรึกษาการใช้งาน และ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานต่างๆ

ค่าเช่า OTDR Multi-Mode

ค่าเช่า OTDR Multi-Mode
ระยะเวลา  3 วัน
ราคา 9,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Multi-Mode
ระยะเวลา  7 วัน
ราคา 19,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Multi-Mode
ระยะเวลา  15 วัน
ราคา 39,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Multi-Mode
ระยะเวลา  30 วัน
ราคา 69,000 บาท

เครื่องทดสอบ OTDR แบบ Multi-Mode ยังเป็นที่นิยมเนื่องด้วย หลายหน่วยงานยังคงมีการใช้งานสายประเภท Multi-Mode กันอย่างแพร่หลาย เช่น งานควบคุมเครื่องจักร งาน ควบคุมระบบโรงไฟฟ้า งานระบบ PLC เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายแบบ Multi-Mode และต้องใช้เครื่องทดสอบ OTDR แบบ Multi-Mode เท่านั้น 

ค่าเช่า OTDR Single-Mode

ค่าเช่า OTDR Single-Mode
ระยะเวลา  3 วัน
ราคา 6,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Single-Mode
ระยะเวลา  7 วัน
ราคา 12,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Single-Mode
ระยะเวลา  15 วัน
ราคา 22,000 บาท

ค่าเช่า OTDR Single-Mode
ระยะเวลา  30 วัน
ราคา 39,000 บาท

เครื่องทดสอบ OTDR แบบ Singl-Mode เป็นเครื่องทดสอบสายที่นิยมเดินงานกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ปัจจุบันส่วนใหญ่การติดตั้งสายใหม่โดยทั่วไปจะนิยมใช้แบบ Single-Mode แม้ว่าเครื่องเทสสายแบบ Single-Mode จะมีขายทั่วไปในบ้านเรา แต่ก็เป็นเครื่องที่ ด้อยคุณภาพ แทบจะไม่มีความชัดเจนแม่นยำ เพราะส่วนใหญ่เครื่อง ราคาถูกๆ จะนิยมเอาไปใช้กับการเทสหาจุดขาด เช่นพวกงาน ซ่อมบำรุงสาย FTTx เป็นต้น หากงาน Project ต้องการคุณภาพ อาจจะยังต้องใช้เครื่องที่ มีความน่าเชื่อถือสูงๆ ซึ่งเครื่องเหล่านี้ราคาก็แพงตามไปด้วย เราจึงขอนำเสนอ Solution การเช่าใช้ตามรายโครงการ จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี

ตัวอย่าง Report OTDR Multi-Mode และ Single-Mode

นอกจากลูกค้าจะเช่าเครื่อง OTDR ไปทดสอบสาย Fiber Optic ได้ด้วยตนเองได้แล้ว เรายังมีการ ให้เช่าเครื่อง Fusion Splice และเรายังมีเครื่องมืองาน Network Cabling มากมายให้ลูกค้าเช่าอย่างครบวงจร 

เงื่อนไขการเช่าเครื่อง OTDR Multi-Mode และ Single-Mode

  1. ให้เช่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  2. รับเครื่องช่วงบ่ายก่อนวันเช่า คืนเครื่องก่อนเที่ยง หลังวันเช่า คืนเครื่องล่าช้าปรับชั่วโมงละ 500 บาท
  3. ค่าประกัน เครื่อง  Multi-Mode 80,000  และ 50,000 Single-Mode และจะได้รับคืนหลังส่งเครื่องแล้ว 7 วันทำการ
  4. ชำระค่าเช่าเพื่อเป็นการจองเครื่องอย่างน้อย 7 วัน และชำระค่าประกันในวันรับเครื่อง
  5. หากเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี จะคิดค่าเสียหายตามจริงโดยหัก จากเงินประกัน และ หากเกินวงเงิน จะเรียกค่าใช้จ่ายตามจริง
  6. ค่าเช่าและค่าประกันรับเฉพาะเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีธาคารของ บริษัท เน็ตเวิร์ค ทูลส์ เรนทอล จำกัด เท่านั้น

เอกสารประกอบการเช่า

  1. หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20 ประทับตราทุกใบ พร้อมลงนาม
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
  3. สำนาบัตรประชาชนผู้รับเครื่อง