ค่า Next และการแก้ไขปัญหา
DSX UTP Cable การวิเคราะห์ผลเทสสายแลน

ค่า NEXT และ การวิเคราะห์ปัญหา

NEXT (Near End Crosstalk) : เป็นค่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจา […]...

Read More →