ให้เช่าเครื่องเทสสายแลน Fluke DSX-602

ต้องการเช่าเครื่องเทสสายแลน Fluke DSX-602 ? 

เรา ให้เช่าเครื่องเทสสายแลน Fluke DSX-602 หากคุณกำลังต้องการเครื่องเทสสายแลน(UTP)ที่ สามารถ วิเคราะห์ คุณภาพสายและการติดตั้งได้ หรือที่เรียกกันว่า เครื่อง Cable Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องมือ ระดับ Enterprise ที่ใช้ในการ Certify สาย UTP ที่นี่ที่เดียวกับ เราเท่านั้น ที่มีให้คุณเช่า ซึ่งเครื่องมือทั้งหมด เรามีใบสอบเทียบ Certificate Calibration ที่อายุไม่เกิน 1 ปี มีทีมงานสอนการใช้งาน และ ให้คำปรึษาตลอดการใช้งาน ซึ่งเครื่อง Fluke DSX-602 นั้นรองรับการ Certyfy สายได้ตั้งแต่ Category 3/5e/6/6A และ Class C/D/E/EA สำหรับลูกค้าที่สนใจเช่าเครื่อง FLUKE DSX-602 เรามีบริการสอนใช้งานฟรี และให้คำปรึกษา ตลอดการใช้งาน

ค่าเช่า Fluke DSX-602
ระยะเวลา  1 วัน
ราคา 4,000 บาท/วัน

ค่าเช่า Fluke DSX-602
ระยะเวลา  2 วันขึ้นไป
ราคา 3,000 บาท /วัน

ค่าเช่า Fluke DSX-602
อัตราเช่ารายสัปดาห์
ราคา 18,000 บาท / สัปดาห์

ค่าเช่า Fluke DSX-602
อัตราเช่าแบบรายเดือน
ราคา 60,000 บาท / เดือน

ตัวอย่างผลเทสที่ได้จากเครื่อง Fluke DSX-602

อุปกรณ์ที่ผู้เช่า Fluke DSX-602 จะได้รับ

ให้เช่าเครื่องเทสสายแลน Fluke DSX-602

เงื่อนไขการเช่าเครื่องเทสสายแลน FLUKE DSX-602

  1. ให้เช่าเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  2. รับเครื่องช่วงบ่ายก่อนวันเช่า คืนเครื่องก่อนเที่ยง หลังวันเช่า คืนเครื่องล่าช้าปรับชั่วโมงละ 500 บาท
  3. ค่าประกัน เครื่อง 30,000 สำหรับ กทม-ปริมลฑล 50,000 สำหรับต่างจังหวัด และจะได้รับคืนหลังส่งเครื่องแล้ว 7 วันทำการ
  4. ชำระค่าเช่าเพื่อเป็นการจองเครื่องอย่างน้อย 7 วัน และชำระค่าประกันในวันรับเครื่อง
  5. หากเครื่องชำรุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี จะคิดค่าเสียหายตามจริงโดยหัก จากเงินประกัน และ หากเกินวงเงิน จะเรียกค่าใช้จ่ายตามจริง
  6. ค่าเช่าและค่าประกันรับเฉพาะเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีธาคารของ บริษัท เน็ตเวิร์ค ทูลส์ เรนทอล จำกัด เท่านั้น

เอกสารประกอบการเช่า

 

  1. หนังสือรับรองบริษัท และ ภพ.20 ประทับตราทุกใบ พร้อมลงนาม
  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
  3. สำนาบัตรประชาชนผู้รับเครื่อง