ให้เช่า Power Meter CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set (OLTS)

ให้เช่า CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set (OLTS)

CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set (OLTS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออก Certificate ขอสาย Fiber Optic ระดับมืออาชีพ เหมาะกับงานโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่ต้องการความแม่นยำในการติดตั้งสาย Fiber Optic เช่น Datacenter เป็นต้น Fluke OLTS รองรับการทดสอบสาย Fiber Opticit Datacenter ระดับ Tier1(พื้นฐาน) และระดับ Tier2 ขึ้นไป  ซึ่งเครื่อง Fluke OLTS ที่เราให้ลูกค้าเช่าจะเป็นเครื่องที่มีการ Calibtrate ใบ Certificate อายุไม่เกิน 12 เดือนทุกเครื่อง ตอบโจทย์ทุกโครงการระดับมืออาชีพของลูกค้าทุกระดับ

ค่าเช่า Fluke DSX-OLTS
ระยะเวลา  3 วัน
ราคา 15,000 บาท/วัน

ค่าเช่า Fluke DSX-OLTS
ระยะเวลา  7 วัน
ราคา 30,000 บาท 

ค่าเช่า Fluke DSX-OLTS
ระยะเวลา  15 วัน
ราคา 70,000 บาท

ค่าเช่า Fluke DSX-OLTS
ระยะเวลา  30 วัน
ราคา 120,000 บาท 

ตัวอย่าง Report จากเครื่อง Fluke OLTS