ให้เช่า CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set (OLTS)

ให้เช่า CertiFiber® Pro Optical Loss Test Set (OLTS)

The CertiFiber Pro Optical Loss Test Set improves the efficiency of fiber optics certification. The Taptive user interface simplifies set-up, eliminates errors and speeds troubleshooting. A set reference wizard ensures correct reference setting and eliminates negative loss errors. Built on the future-ready Versiv platform, CertiFiber Pro Optical Loss Test Set (OLTS) provides merged Tier 1 (Basic) / Tier 2 (Extended) testing and reporting when paired with OptiFiber Pro module. A convenient quad module supports both singlemode and multimode and is multimode Encircled Flux compliant. Copper certification and Wi-Fi Analysis and Ethernet troubleshooting modules are also available. Analyze test results and create professional test reports using LinkWare Management Software.

 

CertiFiber Pro’s Optical Loss Test Set (OLTS) double ended fiber optic inspection capability allows you to inspect and certify fiber optic connector end-faces at both ends of your fiber link in less than a second so you can get your job done the first time. This double ended fiber optic inspection capability provides automated PASS/FAIL certification, takes the guess work out of fiber inspection so anyone can be a fiber expert.

ค่าเช่า Fluke DSX-602
ระยะเวลา  1 วัน
ราคา 6,000 บาท/วัน

ค่าเช่า Fluke DSX-602
ระยะเวลา  2 วันขึ้นไป
ราคา 5,000 บาท /วัน

ค่าเช่า Fluke DSX-602
อัตราเช่ารายสัปดาห์
ราคา 25,000 บาท / สัปดาห์

ค่าเช่า Fluke DSX-602
อัตราเช่าแบบรายเดือน
ราคา 90,000 บาท / เดือน

ตัวอย่าง Report จากเครื่อง Fluke OLTS